Disclaimer

Algemene Voorwaarden WEBSHOP van ACT

http://act.theshopbuilders.shop/

Versie geldig vanaf 1 mei 2021

 

ACT-team

Mechelsesteenweg 72
2830 Willebroek
info@act-team.be

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ACT en op iedere tussen ACT en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op http://act.theshopbuilders.shop/. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ACT behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.3 ACT garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering & herroepingsrecht

2.1 Levering van het product vindt plaats zolang de voorraad strekt. Voor producten zoals groepstrainingen is steeds eigen afhaling op de vestiging van ACT voorzien. Voor onlineproducten zoals webinars, online infosessies en dergelijke worden login gegevens gemaild. Andere producten kunnen aan huis geleverd worden.

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ACT bestellingen van producten en diensten tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De levering van producten en diensten gebeurt aan natuurlijke personen in Vlaanderen.

 

2.3.1 Aan de leveringsplicht van ACT zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ACT geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden op locatie zoals vermeld op www.act-team.be. Voor alle producten is steeds eigen afhaling op de locatie zoals vermelde op www.act-team.be voorzien. Producten worden niet aan huis geleverd. Enkel specifieke materialen kunnen aan huis geleverd worden. 

 

2.4 De consument/klant die producten en diensten aanschaft kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 dagen na aankoop. Hij of zij verstuurt hiervoor een e-mail naar info@act-team.be of een aangetekend schrijven naar Liersesteenweg 49, 2547 Lint t.a.v. Neanke Van Antwerpen.

 

3. Prijzen 

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s.

 

 4. Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij ACT, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ACT. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

 

4.2 ACT respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

4.3 ACT maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

5. Aansprakelijkheid op activiteiten

5.1 ACT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, geld, … of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de georganiseerde activiteiten zelf moet meenemen.